OBSŁUGIWANE OBSZARY

Obsługiwane gminy:

Gdańsk, Sopot, Gdynia, Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gdański,
część gminy Szemud oraz część gminy Przodkowo

Obsługujemy obszar w odległości 20 km od naszej siedziby.
Co zabieramy?